Pro dotazy k pájení, prosím volete 602 336 093 (volba pájky a tavidla a co vás zajímá)

Tvrdé pájení

Při tvrdém pájení se spojují dva kovy ohřátím a roztavením přídavného materiálu (slitiny,pájky), který se naváže na oba kusy kovu a spojí je. Přídavný materiál musí mít samozřejmě teplotu tání nižší než spojované kovové díly. Tvrdým pájením je možné spojovat nepodobné kovy, jako jsou hliník, stříbro, měď, zlato a nikl. Při tvrdém pájení se často používá tavidlo. Jedná se o pastu nebo prášek, která podporuje smáčení, a tím umožňuje přídavnému materiálu téci po spojovaných kovových dílech. Zároveň zbavuje díly oxidů, aby se na kovové díly pevněji navázal přídavný materiál. Kromě toho se tavidla používají při svařování k očištění kovových povrchů.

Správně provedené spoje tvrdým pájením mohou být pevnější než spojované kusy, ale nejsou tak pevné jako svarové spoje. Tvrdé pájení má také minimální vliv na oba kovové díly.