Pro dotazy k pájení, prosím volete 602 336 093 (volba pájky a tavidla a co vás zajímá)

Chemické prvky v tvrdých pájkách EN ISO 17672

Složení tvrdé pájky a vliv složení na její vlastnosti

Pájky v SALDLUXU v Miláně vyrábíme dle EN ISO 17672:2020.

Tato norma udává složení níze uvedených prvků.

V případě, že požadujete atest k pájce, rádi ho dodáme.

 Tvrdé stříbrné pájky, obsahuji především tyto kovy:

 Stříbro, měd´, nikl, zinek, cín a hořčík.

 My se dnes zaměříme na šestku těchto kovů: 

 

1) Stříbro (Ag) - bod tání 961°C

 • drahý kov

• Vynikající elektrická a tepelná vodivost

• Výborná zatékavost a kapilarita

• Tažný kov

 2) Měď (Cu) - bod tání 1083°C

 • Nižší cena než Ag

• Vynikající elektrická a tepelná vodivost

• Výborná zatékavost

• Tažný kov

 

Měď tvoří slitiny se železem, kobaltem a niklem mnohem snadněji než stříbro. Měď také smáčí mnoho z těchto kovů a jejich slitin lépe, zatímco stříbro nikoli. Z toho vyplývá, že smáčivost přídavných kovů stříbro-měď - s ohledem na ocel, nerezovou ocel, slitiny niklu a chrómu - klesá s rostoucím obsahem stříbra.

 3) Zinek (Zn) - bod tání 419°C

 • Snižuje teploty tavení slitin Cu a Ag

• Zlepšuje smáčení

• Zinek se rychle vypařuje

• Křehký kov

 Z prvků běžně používaných ke snížení teploty tání a teploty toku přídavných kovů měď-stříbro je zinek nejužitečnějším smáčedlem při spojování slitin složených ze železa, kobaltu nebo niklu.

 4) Kadmium (Cd) - bod tání 321°C

 • Snižuje teplotu tání

• Zlepšuje smáčení

• Cd se rychle odpařuje

• Lepší odolnost proti korozi než Zn

• Karcinogenní – způsobující rakovinu

Poznámka: Výpary kadmia jsou toxické, a proto by se tyto materiály měly používat pouze v dobře větraných prostorách. V EU je použití zakázano.

 

5) Fosfor (P) - bod tání 44°C
 
• Chemicky aktivní (udržuje Cu bez oxidů)
• Snižuje teplotu tání
• Křehký prvek
 
Tento přídavný kov se široce používá na měď a slitiny mědi a někdy na molybden a slitiny s vysokým obsahem molybdenu. Nedoporučujeme pro ocel nebo nikl, protože se tvoří křehké fosfidy. Pájky s obsahem P můžete použít bez tavidla na měď i bez řízené atmosféry. Část fosforu oxiduje a redukuje oxidy mědi. Fosfor působí jako tavidlo pro rozpouštění oxidu mědi, takže přídavný kov je samotavný.
 
6) Nikl (Ni) - bod tání 1455°C
 
• Dodává pevnost a houževnatost Ag slitinám
• Zlepšuje smáčení
• Vyšší odolnost proti korozi
 
Nikl, mangan a (vzácně) kobalt slouží jako smáčedla v přídavných kovech pro tvrdé pájení pro spojování stelitů, slinutých karbidů a jiných žáruvzdorných slitin bohatých na molybden nebo wolfram. Zvláště doporučujeme přídavné kovy obsahující malé množství niklu, když spoje v nerezové oceli budou vystaveny korozi slanou vodou.
 
7) Hořčík  (Mn) - bod tání 1245 °C
 
• Zlepšuje smáčení a tekutost na slitinách niklu a chromu a karbidech
• Vysoká pevnost při zvýšených teplotách
 
8) Cín (Sn) - bod tání 227°C
 
• Snižuje teplotu tání
• Zvyšuje tekutost
• Dobrá smáčivost a kapilarita
• Zvyšuje křehkost
 
Přidání india nebo cínu má prakticky stejné účinky na charakteristiky pájení přídavných kovů, i když přídavné kovy india mají větší tažnost.  Přídavné kovy obsahující zinek smáčejí železné kovy účinněji než ty, které obsahují cín; tam, kde je tolerovatelný zinek, se dává přednost před cínem.
 
 Norma EN ISO 17672:2020 není součástí tohoto článku.