Pro dotazy k pájení, prosím volete 602 336 093 (volba pájky a tavidla a co vás zajímá)

Jak vybrat obalovanou pájku?

 

Pájka drát(2)

Kvalitní vrstva tavidla je rozhodující pro dosažení vysoce kvalitních výsledků tvrdého pájení.

Postupem času se používání pájek potažených tavidlem výrazně zvýšilo, a to díky rostoucí kvalitě dostupných slitin a jejich pohodlí a důslednosti výrobců při poskytování správného poměru (např.70/30) tavidla ke kovu, čímž se překonávají výzvy, které přináší tradiční používání oddělené pasty fluxu resp. prášku.

 Tradiční práškové tavidlo je méně přesné, pokud jde o konzistenci a opakovatelnost, ovlivněné proměnnou zrnitosti prášku a vlhkosti. Kromě toho se prášek může stát těkavým, když je vystaven plamenu a kontaminovat pracovní oblasti.

Na druhé straně tavidlo ve formě pasty, často ředěné destilovanou vodou, představuje problémy s homogenitou, s proměnlivým přidáváním vody ze strany obsluhy a rizikem vysychání, což činí proces hůře zvládnutelným.

 Přechod na slitiny s povlakem tavidla nabízí řešení těchto problémů a umožňuje větší kontrolu nad množstvím aplikovaného tavidla.

    

Pájení mědi s mosazí

 

Pro materiály jako měď a mosaz je ideální volbou řešení, pájka s tenkým obalem  „SR“. Měď s mosazí má výhodnou schopnost minimalizovat zbytky tavidla, které lze v těchto kovech poměrně snadno odstranit. Tento aspekt se promítá do významných úspor času během fází čištění po pájení, díky čemuž je proces efektivnější a méně náročný na práci.

 

Pájení mědi s ocelí

 

V případě pájení mědi s ocelí se řešení s povlakem typu REDUCE „RD“ ukazuje jako optimální volba. Tato slitina poskytuje ideální rovnováhu mezi přítomností tavidla a účinností pájení. S mírně vyšším množstvím tavidla než „SR“, ale stále pod standardem, slitina „RD“ optimalizuje kvalitu pájení při zachování snadného řízení procesu.

 

Pájení oceli s ocelí

 

Pokud jde o pájení nerezové oceli, převládají produkty s povlakem „Standard“. Nerezová ocel vzhledem ke svým vlastnostem vyžaduje větší množství tavidla, zejména v počátečních fázích ohřevu, proto je důležité zabránit tvorbě oxidů aplikací malého množství hned na začátku ohřevu. Slitina „Standard“ zajišťuje dostatečné pokrytí oblasti pájení a přispívá k vysoce kvalitnímu spoji.

  

V případě, že na eshopu, nenajdete co hledáte, zavolejte.

 

Jsme schopni zajistit pájky dle požadavku.