Pro dotazy k pájení, prosím volete 602 336 093 (volba pájky a tavidla a co vás zajímá)

DULLFOS - pájky pro chlazení a klimatizace

SALDFLUX vyvinul speciální produktovou řadu slitin CuP - DULLFOS  pro pájení natvrdo v oboru chlazení a klimatizace, bez kadmia a olova v souladu s evropskou normou RoHS (2011/65 / ES). Tyto pájecí materiály/kovy se používají ve výrobě pro pájení mědi s  mědí (a jejich slitin). V případě pájení mosazi je nutné použít tavidlo Flux Cu, protože obsah oxidu zinku, zhoršuje kapilaritu pájky. Tavidlo je nutné nanést, před vlastním zahříváním materiálu.

FOS® a SILVERFOS® Tyto pájecí kovy pro pájení jsou oceňovány především pro dobrou smáčivost a vysokou kapilaritu.  Jedná se o velmi „snadno použitelné slitiny“, které jsou navrženy pro jakékoli aplikace a typy spojů; nemají žádná omezení použití
v jejich aplikacích. Tyto pájecí materiály/kovy  zaručují vysokou kapilaritu a vyplnění mezery, které snižují riziko případné netěsnosti. Zapájený spoj je čistý a bez jakýchkoli pórovitosti nebo nečistot. Pájky FOS a SILVERFOS jsou vhodné pro mezery mezi 0,075 mm a 0,30 mm.